Vanaf  01 maart 2015  zullen alle raadplegingen op afspraak doorgaan. Ik wil u dan ook graag informeren over deze nieuwe manier van werken.

Via mijn website www.huisartsgooik.be kan u op een heel gemakkelijke manier een afspraak maken. Na een eenvoudige registratie  ziet u welke momenten nog vrij zijn en selecteert u een dag en tijdstip die u het best uitkomen.

Er blijft uiteraard de mogelijkheid om telefonisch een afspraak vast te leggen via het bestaande nummer 02/532.49.04. Een medisch secretariaat zal de oproep aannemen en een moment inplannen.

Per patiënt wordt gemiddeld 15 minuten voorzien. Meent u meer tijd nodig te hebben voor een consultatie (verzekeringsonderzoek, kleine heelkundige ingreep, longfunctietesten, …) meldt dit telefonisch zodat de nodige tijd voorzien wordt.

Als u een afspraak wenst te maken voor meerdere personen, biedt het programma deze mogelijkheid aan. Gelieve deze optie te gebruiken. Zo kan de wachttijd voor iedereen beperkt worden.

Als u een afspraak niet kan nakomen, verwittig mij dan tijdig. Een andere patiënt kan sneller geholpen worden.

Telefonische en e-mail consultaties zijn niet voorzien. Raadpleeg uw arts persoonlijk bij medische problemen.

Geen plaats meer in het online-agenda? Indien u een dringende afspraak nodig hebt voor de dag zelf, maar geen plaats meer vindt in mijn online agenda, neemt u best telefonisch contact met mij op en dan probeer ik u in de mate van het mogelijke in te voegen in mijn agenda.

Elektronisch betalen
Om praktische en veiligheidsredenen is elektronisch betalen met Bancontact een aanrader.